životopis

MgA. Tomáš Ibrmajer, Ph.D.
dirigent

Dirigování studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u doc. Josefa Pančíka, prof. Lubomíra Mátla a doc. Jana Zbavitele a na rakouské Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu u prof. Johanesse Prinze, Franze Jochuma a Luca Pfaffa. Soukromě studoval hru na klavír, varhany, kompozici a improvizaci. V roce 2005 získal na JAMU také doktorský titul v postgraduálním studiu se zaměřením na interpretaci tvorby T. L. de Victoria. 2003 – 2012 vyučoval na JAMU Brno na katedře kompozice a dirigování. Externě vyučoval i na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Je držitelem několika cen ze soutěží ve varhanní improvizaci a interpretaci a také dvou prvních cen z mezinárodní kompoziční soutěže v Gentu. Kromě České republiky koncertoval v mnoha evropských zemích (mj. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Rakousko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Litva). Jako umělecký vedoucí sborových těles je držitelem mnoha ocenění na českých i mezinárodních sborových festivalech. V letech 2004 – 2013 byl vedoucím dirigentem a lektorem Bělotínského týdne zpěvu v Hranicích na Moravě. Mezi roky 2004 – 2012 pracoval v Národním divadle Brno jako korepetitor a asistent dirigenta. Od sezóny 2012 / 2013 je angažován v německém Mainfranken Theater Würzburg jako korepetitor a dirigent. V roce 2013 převzal vedení würzburgského Komorního orchestru Grombühl.

Jako dirigent se Tomáš Ibrmajer profiloval u následujících souborů:

Sbory:

Velký smíšený sbor při chrámu sv. Jakuba v Brně 1995 – 2010
Akademické pěvecké sdružení Moravan v Brně 1998 – 2012
Brněnský komorní sbor 2010 – dosud
Brněnský akademický sbor v Brně (druhý dirigent) 1996 – 2009
Komorní sbor Canticum Camerale Zlín 1997 – 2004
Komorní sbor Capella Moraviae 1997 – 2003
Sbor HF JAMU – Komorní opera 1997 – 1998

Orchestry:

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Brněnský komorní orchestr
Orchestr chrámu sv. Jakuba v Brně
Orchestr Czech Virtuosi Brno
Tišnovský komorní orchestr
Orchestr ZUŠ města Brna
Akademický orchestr HF JAMU Brno
Komorní opera HF JAMU Brno
Národní divadlo Brno – asistent dirigenta
Komorní orchestr Grombühl (Würzburg)
Filharmonický orchestr Würzburg